Tag Archives: Utrustning

Om kvalitet och användbarhet

Vid mitt senaste besök i USA kom ett ämne upp rätt ofta under samtalen vid kvällsmaten. Det är dessutom ett ämne jag ofta funderar kring.

Bedömning av rätt kvalitet! Kvalitet är ju ett ord som i sig egentligen inte säger något. Man måste sätta det i relation till något. När det gäller hästutrustning så är det som regel rätt uppenbart att produkten har en tänkt användning. Den tjänar ett visst syfte. Då kan man naturligtvis värdera hur väl den fungerar i det syftet och hur länge den kommer att fortsätta att göra så. Om produkten inte fungerar som den skall, spelar det heller ingen roll hur bra den är tillverkad. Den har förfelat sitt syfte. För att kunna bedöma hur väl en produkt fungerar, måste användaren rimligtvis veta hur den är tänkt att fungera och vilka resultat man bör kunna förvänta sig vid korrekt användning. Ett rätt stort problem uppstår när användaren inte vet riktigt hur produkten är tänkt att fungera. Säg nu att inte heller vare sig säljare eller tillverkare har riktigt klart för sig vad som förväntas av produkten och hur den är tänkt att fungera.

Nu tycker nog många att så kan det ju inte vara. Det exemplet som dök upp vid våra konversationer var det fall när vi får för oss att måla om något i vårt hem. Vi går till fackhandeln och där förväntas vi bli bemötta av någon som lyssnar till vårt behov och som kommer att rekommendera en lämplig produkt och sannolikt även kommer att rekommendera lämpliga verktyg och ge behövliga anvisningar. Naturligtvis har tillverkaren till färgen noga provat fram recepturen och genomfört otaliga tester för att säkerställa dess funktion. Så har det alltid varit när jag går till färghandeln. Exemplariskt.

I USA liksom här går utvecklingen mot allt större butiker, både fysiska och webbaserade. Produktutbudet ökar hela tiden och många företag breddar sitt sortiment till segment som de tror kan vara vinstgivande. Att man ger sig in i en viss bransch eller ett visst segment styrs inte längre av intresse för eller kunskap om området i fråga utan mer om att se en utvecklingspotential i form av ökad försäljning. Man kanske dessutom har bra kanaler till tillverkare som enkelt kan kopiera de produkter man ser sig kunna sälja. För att optimera alla led, måste tiden en produkt tillbringar i ett visst led minimeras.Dvs så snabbt som möjligt från produktion till konsument. Det innebär bl.a. färre servicepersonal i säljledet. Liksom i livsmedelsbutiken skall kunden själv fatta alla beslut och förväntas inhämta nödvändig information och kunskap.

Eftersom detta gäller även ridsport, och personerna kring bordet i regel var just tillverkare av sådan utrustning, var eller är oron den, att den vanliga konsumenten ju ofta står rätt hjälplös inför ett allt mer ökande utbud av produkter och ingen finns där att fråga om råd (som egentligen vet något), samtidigt som intresset från säljsidan att investera i fackkunskap dessutom minskar för fackpersonal kostar och fördröjer säljprocessen.  .

När man besöker de stora kedjornas butiker eller webshoppar ser man allt oftare att produkterna inte ens presenteras på ett korrekt sätt. Dvs den som placerat produkten i butiken, både web och fysiskt, har sannolikt ingen aning om vad det är de just placerat. Det mest graverande är när det gäller produktbilder med produkten i funktion t.ex. på hästen, och produkten är placerad på ett felaktigt sätt, ja kanske rent av farligt sätt. Ibland kommer dessa produktbilder t.o.m. från tillverkaren själv, som tydligen bara kopierat en produkt utan att känna till dess korrekta funktion.

Utan någon att fråga, står sig kunden rätt hjälplös. Till sin hjälp tar man då t.ex. sociala medier. Men skaran ”tyckare” är mångt större än antalet ”kunniga” så sannolikheten att ha valt korrekt råd bland alla är rätt liten. Många missuppfattningar blir plötsligt sanningar.

Vi lever i värld som myllrar av information. Både korrekt och felaktig och däremellan en massa s.k. informationsbrus dvs information som skapats för sin egen skull utan nytta eller syfte. Konststycket är att sortera och ta till sig det som är korrekt och som hjälper. Var därför alltid källkritisk. Vem säger vad och varför. Att lära sig om hästar tar lång tid. En legendarisk gammal hästkarl sade före sin död att nu skulle han behöva ett nytt liv för att verifiera det han trodde sig ha lärt om hästen under hela sitt gångna liv.