Om Cowboyhatten

Hatten är ett stort kapitel. När man väl börjar undersöka marknaden, upptäcker man rätt snart en mängd olika beteckningar, stilar, material och att priserna kan variera otroligt mycket. En hatt är inte bara en hatt.

Men, först kanske lite kortfattad historia. Just Cowboyhatten och dess historia är inte speciellt gammal. Det började egentligen kring 1865 när John B Stetson började tillverka en bredbrättad hatt i lite större serier. Ursprungligen hade han tillverkat en sådan på kul när han var ute på en jaktresa med kompisar västerut. John B visade sina kompisar hur man tillverkade tygliknande material genom att filta. Denna första bredbrättade hatt använde sedan John B under resten av sin resa och sålde den slutligen till en Cowboy. Väl hemma i Philadelphia funderade han mer på sin skapelse och tyckte att fler borde ha användning för en bredbrättad hatt som praktiskt skydd mot vädrets makter. The Boss of the Plains kom till och sålde bra västerut. Sedan vet vi hur det gick. Innan John B:s skapelse började sprida sig och Cowboyen fick sin nu typiska ”Look”, användes all möjliga sorters huvudbonad. Allt från hög hatt över rundkullat till gamla kavalleri huvudbonader var vanliga. Det styrdes helt enkelt av vad cowboyen hade sysslat med tidigare och han råkade ha i bagaget.

I vårt svenska samhälle har hatten nästan försvunnit helt, medan den i andra samhällen lever ett högstatusliv. Kunskapen hos gemene man om hattar här hemma är marginell, minst sagt. De flesta jag stöter på idag som vill ha en hatt, vill detta pga att de behöver den för tävling eller till någon fest eller så. Mycket få köper en hatt för att de verkligen vill använda den. Jag vill här lite snabbt gå igenom vissa saker som kan vara bra att veta om olika, i synnerhet westernhattar.

12-7211001
Crushable hatt

Vanligen tillverkas westernhattar i Filt eller Strå. Hattarna är som regel relativt hårda och tillverkas i exakta storlekar som hos inköpsstället anpassas till köparens huvud för att passa perfekt. Idag finns det dessutom mjuka filt- och stråhattar. Dessa är mer eller mindre fritidshattar i detta sammanhang och har en rätt låg status, även om de ofta är praktiska. Eftersom de är mjuka, behöver de inte anpassas efter huvudet och de tillverkas dessutom i färre storlekar, t.ex. Small, Medium, Large. Detta gör det enkelt att hantera dem. Men, de kan inte formas på samma sätt som en riktig filthatt och de har inte samma livslängd som bättre hattar. Det syns även alltid att det är en ”mjukishatt” eftersom hela konstruktionen saknar stabilitet. Fördelen är även att man kan trycka ihop dessa hattar, de är s.k. Crushable hattar.

T73131
Shantung hatt

Stråhattar kan tillverkas i en rad olika strå, halm eller vävmaterial. Endera är det naturliga stråmaterial eller konstgjorda. Det kan vara Palmblad, Raffia, juteväv eller polyester m.m. Vanligast bland bättre stråhattar är dock beteckningen Shantung och Bangora. Detta är egentligen papper. Japanerna var tidiga ute med att tillverka fint och hållbart papper av olika stärkelser. Detta visade sig fungera alldeles utmärkt till att även väva stråhattar av. Naturligtvis sker en efterbehandling så att hatten blir vattentålig. Senare kom en enklare version av detta papper tillverkad i China. Kvalitén är lite lägre men principen densamma Det blev Bangora.

Stråhattar är mycket oömma och i regel räcker en fuktig trasa för att rengöra dem. Men, det är svårt att forma dem i efterhand. Man använder, liksom med filthattar, vattenånga för att värma och fukta dem så att de blir formbara. Men möjligheterna är begränsade. Ofta ligger det en metalltråd i brättet som man kan böja försiktigt om man vill ändra brättets form. Dock fungerar det att med en hel del ånga trots allt anpassa hatten till ägarens huvudform. De mjuka stråhattarna, följer dock samma mönster som angivits ovan för mjuka filthattar. De är mest solhattar, fashionhattar m.m. som tillverkas i mjuk strå. De är ofta även mycket tunna och har en begränsad hållbarhet.

T7525047
2X Ullfiltshatt

Filthatten är det mest använda av alla westernhattar och finns i absolut flest variationer och färger. De enklaste filthattarna tillverkas i Ullfilt eller ullfilt blandat med konstfiber eller ullfilt blandat med hårfilt. Med hårfilt avses filt vanligen tillverkad av kanin eller bäver Man använder då de ulliga underhåren. Med ullfilt avses filt tillverkad av fårull. De bättre filthattarna tillverkas i enbart hårfilt. Basmaterialet är som regel då kaninhår. Bäver anses bättre än kanin och därför ökar bäverandelen med ökad kvalitet på hatten. En hatt i hårfilt har betydligt längre livslängd och tålighet mot väder än vad en ullfiltshatt har. Filthattarna är förhållandevis enkla att värma och fukta med vattenånga för att forma dem till önskat utseende eller passform. Men filthatten kräver skötsel och visar mycket snabbt förändringar till följd av hur den hanteras. Man kan även renovera och snygga till filthattar. För riktigt bra filthattar lönar det sig i regel att låta sin gamla resekamrat genomgå en renovering för att hålla i många år till.

I westernhattar anges ett antal X för att beskriva hattens kvalitet. Men det är mer eller mindre hattens relativa kvalitet som anges. Dvs en 10X Shantung kan inte jämföras med en 10X filthatt. Det är två olika världar. Tyvärr är det även så att det gått inflation i X. Där 10X en gång i tiden var den bästa nivån och innebar 100% Bäver, kan denna idag vara 100X. Man kan säga att antalet X nästan blivit en angivelse för prisnivå. Dessutom är antalet X i relation till kvalitet i en hatt olika från tillverkare till tillverkare. En ren ullfiltshatt hade för några år sedan inte rätt att ha några X alls. Idag har många av dessa ofta beteckningen 2X. Men, när man börjar komma upp i 10X i en filthatt idag, brukar det röra sig om en hatt som ialla fall består av riktig hårfilt, om än kanske utan bäverinblandning. En del tillverkare har även börjat frångå X-märkning för att undvika felaktiga eller tveksamma jämförelser.

04-gus_chok
Modifierat Gus stuk på customhatt

En hatt är en mycket personlig ägodel och skall behandlas därefter. Hatten visar lite av ägarens personlighet och kan många gånger användas just för att ge uttryck för, och förstärka sin personlighet. Bättre hattar kan man beställa efter eget tycke och smak och den kan bli mer eller mindre unika, liksom varje person är unik.

Med en hatt följer också en viss ”hatt etiquette”, dvs hur, var och när hatten bärs och hur den hanteras.  En bra hatt kan man betrakta som något organiskt snarare en ett dött föremål och Hatten kommer att undergå en kontinuerlig förändring.

Lämna aldrig hatten i bilen en varm sommardag och placera aldrig hatten på ett plant underlag med brättet nedåt.

Bästa platsen för hatten är på ditt huvud, men du skall ta av den när du går in i någons bostad. Det är helt OK att bära hatt inomhus när det gäller offentliga lokaler, barer etc. Vid restaurangbesök kan man ta av sig hatten om restaurangen förfogar över ett säkert förvaringsutrymme för hatten. Detta förekommer numera sällan och således bör den bli kvar på huvudet.

Förvara hatten i hattbox eller i speciell hatthållare. I nödfall går det också bra att hänga den på en spik eller lägga den på en hylla med kullen nedåt.

Att lägga en hatt på sängen med brättet nedåt anses bringa otur.

Var alltid medveten om att en hatt, i synnerhet en westernhatt, i våra regioner ofta kan vålla vissa reaktioner från andra. Ibland trevliga, ibland mindre trevliga. Använd hatten med förstånd och var medveten om att den kan verka provokativ i vissa miljöer eller sammanhang, medan den i andra sammanhang är en dörröppnare, ger acceptans och ibland skapar nya kontakter.

04-reata
Reata Hatt