Repgrimman

09-100

Repgrimman i sig är en gammal uppfinning och ingen vet väl var den egentligen kommer ifrån. En del påstår att den först blev använd i Mexico. Från början och på många håll även idag, så är grimman helt enkelt en mycket stabil generell grimma som kan tillverkas var som helst utan verktyg, bara man har rep. Många hästtränare upptäckte sedan att repgrimman hade en hel del fördelar mot en vanlig grimma när man lärde hästar att bli hanterade. Det uppenbara var att den var stark. Inga beslag eller fästen som kunde gå sönder vid ett olämpligt tillfälle. Men, med rätt rep och rätt knutar, så ger den hästen en mycket tydlig signal, vilket underlättar inlärningen. Med tydlig menas här inte stark utan just tydlig. Vid rätt användning känner hästen omedelbart när grimman börjar verka och när den upphör att verka. Ett tydligt på och av. Dvs tryck och eftergift blir mycket tydliga och sambandet lättförståeligt. Detta förutsätter naturligtvis att den som håller i repet är känslig och har god timing.

De goda resultaten vid inlärning, uppmuntrade naturligtvis de tillverkare som arbetade nära tränare och andra brukare av grimmorna att vidareutveckla egenskaperna. Grunden till de ledande tillverkarna i USA lades faktiskt bland cowboys som upptäckte varandras färdigheter i tillverkning av repgrimmor respektive träning av hästar. Den ene utmärkte sig som speciellt bra på att träna hästar, den andre på att tillverka grimmorna så att de fungerade optimalt.

Material och passform har en avgörande betydelse för att produkten skall fungera optimalt. Ideal passform framgår av bilden. Enkelt kan man säga att hur man än rycker och sliter i grimman så får den aldrig komma in över ögonen och aldrig trycka på nosryggen i de områden där det bara finns brosk eller nosben utan sidostöd. Grimmans ganaschrem skall alltid ligga bakom ganascherna för att stabilisera grimman. Repgrimman får inte rida på ganaschens ben. Det betyder att det är viktigt med rätt storlek. Tyvärr ser vi ofta exempel på skrämmande dålig passform. Ofta pga ren okunskap. En felaktigt placerad repgrimma kan vålla både skada, obehag och olycka, dessutom försvårar den istället för att underlätta inlärningen. Mer om passform nedan.

Materialet och knutarna får inte ge upphov till något töj. Dvs repet skall ha en kärna och vara helt stumt. Knutarna skall vara mycket hårt slagna så att de ej kan öppna sig och ev flytta på sig (endast fiadorknuten som styr nosdelens storlek är öppningsbar och justerbar). Vid töj i konstruktionen blir signalerna luddiga. Hästen får en större benägenhet  att hänga på grimman eftersom alla signaler verkar som ett utdraget k a n s k e!

Korrekt passform:

125 left color 309125 knot

Titta på bilderna ovan. Lägg först märke till den korrekta knuten som låser grimman. Det vanligaste felet som görs, är att göra en vanlig knut. Detta är en s.k. Sheet bend knot och är samma knut med vilken man fäster ledrepet i grimman med. Fördelen är att den varken glider eller låser sig. Men, sedan är det viktigt med att placera grimman korrekt. Lägg märke till att ganaschremmen ligger bakom ganascherna och inte ovanpå, som är vanligt med nylongrimma etc. Den måste göra detta för att kunna stabilisera grimman vid arbete. Nosdelen hamnar samtidigt på en lagom höjd på nosen, ca 2 cm nedanför kindbenet. Observera att det ej bör bli närmare än så, men det kan vara OK med en position ett par cm längre ned, men absolut inte så långt att repet hamnar på nosben utan sidostöd eller på broskdelen. Nosedel skall inte sitta tajt, men heller inte för löst. Ca 2-3 fingrar mellanrum brukar vara  bra. Prova med att dra i grimma och vrida den åt sidan så mycket det går. Det skall aldrig vara möjligt för någon del av grimman att röra ögat, oavsett vad man gör. Om repgrimman inte tillåter en placering enligt ovan, har den helt enkelt fel proportioner för din häst och skall bytas/ändras om du tänkt genomföra någon typ av arbete eller utbildning i den.