Hackamore/Bosal

Bosals

Hackamoret är ett verktyg som hos oss är förhållandevis obekant och det är därför inte så många som vet hur den fungerar eller skall hanteras. Här följer en kort introduktion, som kommer att byggas på allt eftersom.

Bosalen är kärnan i det hela och ihop med Mecaten (tyglarna) och Hangern (huvudlaget) bildar dessa ett Hackamore (ej att förväxlas med ett mekaniskt Hackamore som fungerar genom kraftigt tryck på nosryggen)

Att framgångsrikt träna och rida en häst i Hackamore kräver en känslig hand, eftersom Bosalen är så mild att en okänslig hand ofta åstadkommer en tungriden och svårkontrollerad häst som ofta hänger på bogarna. Det påstås att Hackamore är ett utmärkt verktyg för att utveckla sitt hästmannaskap men att det är mycket lätt att misslyckas!
Tyvärr används Hackamore/Bosal ofta av främst tävlingsryttare för att de tycker det är snyggt. Denna utrustning missförstås då ofta som en showutstyrsel snarare än ett utbildningsredskap och användaren bekvämar sig då inte att lära sig hantera utrustningen korrekt. Resultatet brukar inte bli så bra samtidigt som det bidrar till att skapa en felaktig bild av Bosal/Hackamore.
Rätt använd är Bosalen/Hackamore ett överlägset redskap för att skapa en häst som bär sig korrekt. För att lära ut korrekt vertikal eftergift och samling är den utomordentligt bra lämpad, likaså som instrument att lära hästen neck reining.
Men, den kräver känsla, tålamod och tid. Det är inget redskap för den som vill skynda.
Bosalen fungerar främst genom friktion, inte tryck, vilket är en av förklaringarna varför en ryttare med okänslig hand kommer att få en häst som hänger på Bosalen och slutligen inte reagerar på den alls, medan den skicklige få en häst som blir allt lättare och lyhördare.

Principen med Hackamore/Bosal är mycket gammal och går tillbaka till tiden då människan började rida på hästar och sägas ha sin ursprung i orienten. Med Saracenernas utbredning och senare herravälde över Spanien, kom även redskapet till Spanjorerna.
När Cortez började segla till den nya kontinenten i väster och landade i Mexikanska golfen, hade han med sig hästar, utrustning och naturligtvis även kunskapen om hästträning. I det som numera är Californien fick Hackamoreträningen en glanstid och förfinades. Att ha en välutbildad häst som med lätthet reagerade på minsta signal gav status. Pga boskapsskötsels karaktär, lönsamhet och ett vänligt klimat, fanns det som regel gott om tid för hästträning och man kunde koncentrera sig på förfinade metoder. Hästen var en tillgång som skulle hålla länge och man hade både tid och tillfälle att förfina dess utbildning. Inga deadlines!!
Att använda Bosal/Hackamore är inte ett tillfälligt sätt att rida, det är en hel utbildningsfilosofie baserad på hundratals år av erfarenhet, tyvärr dock mycket sparsamt dokumenterad. Stoltheten att kunna utbilda och visa upp en extremt lyhörd häst, medförde nämligen att man gärna höll kunskapen för sig själv. Att lära sig av en mästare krävde nog att man arbetade ihop med denne länge och ”stal” kunskap med ögonen närhelst tillfälle bjöds. Allt var en lång process. Det finns litteratur med kunskap, men mycket är i form av historier eller episoder där måste leta kunskapen mellan raderna.

Den som är intresserad av arbetet i Hackamore bör fördjupa sig i ämnet och söka korrekt kunskap. Att börja men att köpa billig utrustning för att ”testa och se” är en mindre bra väg.

Traditionellt tillverkas Bosalen av en twistad eller flätad råhudskärna. På denna flätas ett hölje i råhud (kan även tillverkas i t.ex. latigoläder eller annat garvat läder). Antalet strängar och hur strängarna bearbetats kommer att ha stor inverkan på Bosalens egenskaper och pris. Även om kärnan är twistad eller flätad kommer att påverka Bosalens egenskaper, i synnerhet hur styv eller mjuk den kommer att bli. Antalet strängar i Bosalen kan variera från 4 till 64 och mer och den siffra som anges skall avse antalet strängar i sidostyckena, ej nosdelen. Strängarna är i de bättre Bosalerna fasade i kanterna och för en mjuk känsla. Även om fler strängar normalt betyder finare Bosal, så är det alltid hantverket som är viktigast. En billig 16 strängare kan utan vidare vara betydligt sämre än en bra 8 strängare. Just hantverket är det som det oftast fuskas med. Eftersom kunskapen om Bosaler är låg, men många vill prova, finns det en stor marknad för billigprodukter. För den oerfarne är det naturligtvis svårt att bedöma den inneboende kvalitén i en Bosal. På ytan ser det bra ut och antalet strängar verkar högt, men vad finns inuti och hur är kvalitén på strängarna och själva flätningen. Det finns skrämmande exempel på Bosaler som har en tät men tunn flätning ovanpå en böjd, vanlig vattenslag, vissa har en vriden sträng med papper inuti eller ett gammalt rep. Ofta försöker tillverkare av billigbosaler dölja Bosalens brister på alla möjliga sätt. Köparen av en billig Bosal är ju ofta inte riktigt insatt i ämnet och då blir det lätt. En del använder även felaktiga beteckningar. Dvs en bristfällig 12 eller 16 stängs rubriceras som t.ex. 32 strängare. Även lädret i strängarna är viktigt. Strängarna skall vara av ”rätt” typ av läder, dvs strukturmässigt lämpligt och garvat på korrekt sätt, samt kantade och korrekt förberedda. Fel läder/fel garvning/fel preparation ger en undermålig produkt som kan skada hästen. Dvs snygg yta, skit under. Men det är ju just den korrekta funktionen vi är ute efter för att skapa den finstämda kommunikation som en bra Bosal ger möjlighet till. Detta finns inte i fuskprodukterna. Om det vore så enkelt som att bara bygga en slinga och fästa runt hästens nos, kan man fråga sig varför de bästa hästmänniskorna lagt ner sådan möda på att skapa Bosaler med ”rätt” känsla och minutiöst arbeta med läder- och råhudssträngarna tills allt från kärna till hölje bildar en harmoniskt fungerande enhet.

Nosdelen är som regel tjockare än sidostyckena och består som regel också av en tätare flätning, då nosryggen är en mer utsatt punkt och inga skav får uppstå. Dess längd kan variera beroende på hur hästen ser ut som den skall användas på. Även dess form kan variera för att ge Bosalen olika egenskaper.

Tjockleken på Bosalen mäts som diametern på sidostyckena. Som tumregel används lika tjock Mecate som Bosal. Hästen startas som regel i en lite tjockare Bosal (3/4″ t.ex.) och avancerar sedan vidare till en allt tunnare.

Viktigt att komma ihåg är att Bosalen inte används för att utöva tryck, därför måste Bosalen formas noggrant så att den följer hästens nos-kontur. Det får heller inte finnas delar som sticker ur som bildar tryckpunkter, då detta irriterar hästen och kan skapa ömhet. En Bosal  verkar genom friktion ej tryck. Avancemanget till allt tunnare Bosal sker allt eftersom hästen utbildats till ökad känslighet, då en tunnare Bosal kommer att ge upphov till lättare friktion, men snabbare reaktion. Man uppmanar, tillåter och belönar hästen att reagera på en mindre signal.  Att byta till tunnare Bosal för att man tycker att hästen blivit stum eller hänger på Bosalen är inte korrekt. Det visar endast att ryttaren inte varit tillräckligt känslig och lyhört och i sämsta fall att ryttaren använt Bosalen för att ge en tryckinverkan, ungefär som ett bett. Detta är fel väg!

Bosalen måste passa hästen. Till viss del kan storleken varieras med knuten som Mecaten bildar, men ibland måste större eller mindre Bosal användas. Storleken på Bosalen mäts som dess insides längd vid en insides bredd på ca  5″ (125mm), mätt vid infästningen för hangern. Den vanligaste längden är 11″(ca 28cm), men allt från 10″ och 12″ förekommer ofta. Även längden på den förtjockade nosdelen varierar beroende på behov, tycke, filosofi och naturligtvis hästen. Längden är ofta 9″ (ca 23 cm) men kan även vara 7″ eller 11″. Den senare längden blir lite speciell och bör undvikas. Vid den kortare längden 7″, händer det att man måste binda ner hangern så att den inte kommer för nära hästens ögon, men den kortare längden ger samtidigt fördelen att nosdelen rör sig mindre vid tygeltag och all rörelse koncentrerar sig mer till käkpartiet.

När hästen nästan är färdigutbildad i Hackamore, introduceras bettet, som t.ex. kan vara ett Spade Bett. Bettet används i början tillsammans med Hackamore, vilket kräver att man kommit ned rätt långt ned i Bosaltjocklek. Man rider alltså på dubbla tyglar. Stadiet kallas ”Two Rein” och kan vara upp till 18 månader långt eller längre. Till slut är hästen redo för att ridas helt på Bett och betecknas då vara ”Straight up the Bridle”. Många placerar även fortsättningsvis en Pencil Bosal på hästen dvs en mycket tunn Bosal. Denna har dock inga tyglar fästa vid sig och kan tillskrivas varierande betydelse.

Mecaten eller tyglarna tillverkas ofta i Hästtagel. Detta kan vara manhår eller svanshår eller hår från annat djur. Manhår är betydligt mjukare än svanshår, men också dyrare. Liksom Bosalen, så tillverkas Mecates i olika antal flätade strängar. Vanligast är 4, 6 eller 8. Det finns även Mecates i konstfiber. Om de är bra, så är dessa dock dyrare än de traditionella i Tagel. Naturligtvis finns det billiga rep som kan användas, men de saknar som regel känsla och liv.

Tagelmecates, i synnerhet svanshår, är lite stickiga i början och det finns en missuppfattning om av de skall vara stickiga för att lära hästen Neckreining, men så är inte fallet. Det är helt enkelt ett bra material som fanns tillgängligt och gav tyglar med mycket känsla. Manhårsmecates kommer också att, till skillnad från svanshårsmecates, snabbt förlora sin stickighet och bli mycket behagliga.

När det gäller Mecates, är det enklare att hitta rätt. Här är det ju känslan i handen som avgör. Har den rätt tyngd, faller fint och känns skön i handen så är det inte helt fel. Billigare Mecates blir ofta endera för sladdriga och lätta eller för styva och hårda. En bra Mecate har liksom Bosalen en kärna. Denna skall också bestå av tagel.

Mecates tillverkas, liksom Bosalen i olika tjocklekar. Tumregeln är att Mecaten bör vara av samma tjocklek som Bosalen för bästa harmoni.

Traditionellt är Mecates för Bosaler 22 fot långa och 20 fot om de skall användas till tränsbett med tillhörande slobbers. Men, då det idag förekommer betydligt större hästar i westernraserna än vad det gjorde på den gamla Vaquerons tid, vill många gå upp 2 fot. Det är därför inte ovanligt med Mecates på 24 fot.