Annat bettlöst

Här kommer mer info om andra bettlösa alternativ.

Det finns och har alltid funnits olika typer av bettlösa alternativ med vilka man kan rida och kommunicera eller kontrollera hästen. Att använda bett eller inte betyder inte att välja mellan skarpa och milda metoder. Bara därför att ett redskap är bettlöst betyder inte att det är ofarligt eller extra snällt, liksom många bett är fullständigt missförstådda i dess funktion och syfte. Allt beror egentligen på att lyckas eller misslyckas i sin kommunikation. Alla hästar och människor är olika och kommer att hantera och svara på olika utrustning på olika sätt. En duktig hästmänniska kan i princip använda vad som helst i form av utrustning och kommer sannolikt att lyckas. Någon som är burdus och okänslig kommer antagligen misslyckas, oavsett vilken utrustning som används.

Mycket av den utrustning och de hjälpmedel som finns, är framtagna för att i en viss situation underlätta utbildningen dvs underlätta för hästen att förstå vad vi är ute efter. Det är som snickaren, som har många verktyg. Alla är utvecklade och framtagna för ett specifikt behov. Rätt använt fungerar det nästan som magi. Men det krävs kunskap! I fel händer blir det katastrof.

Sidepull

Ett av de vanligaste bettlösa alternativ som används är Sidepullen. Den finns i en rad olika utföranden, allt från den grundläggande träningsmodellen till modifierade versioner för mer eller mindre konstant ridning i.

Från början är Sidepullen ett rent träningsredskap, vars primära uppgift är att utan bett lära hästen den laterala eftergiften, i princip alltså lära hästen att böja på huvudet i sidled på ett korrekt sätt. Att rida in en ung häst bettlöst har en del fördelar. Man slipper konflikt med tandömsningen, som kan irritera munnen och man kan spara munnen till senare genom att slippa vissa missförstånd som lätt uppstår i början.

Både Repgrimma och Bosal/Hackamore är utmärkta redskap för att starta unghästen med. Båda gör det mycket enkelt för hästen att lära sig Vertikal eftergift, men är lite sämre på att lära hästen korrekt Lateral eftergift. Detta ha med tyglarnas infästningpunkt och nosdelens signalgivande att göra. Är man inte försiktig, kan hästen komma undan genom att inte böja huvudet rakt, utan liksom lägga det på sned, vilket inte är önskvärt. Sidepullen utvecklades då till att efterlikna hur tränsbettet verkar vid lateral signal. Dvs ett tryck på t.ex. vänster sida av huvudet när vi önskar böjning åt höger. Men, eftersom Sidepullen är underlägsen t.ex. Bosalen/Hackamore vid de flesta andra momenten, är det ju inte en fullgod ersättare utan endast ett träningshjälpmedel som ofta finner kortvarig användning.

10-0282
Sidepull

Bettlöst träns modell Justin Dunn

Eftersom Sidepullen är en rätt beprövad design, kan ju använda den som utgångspunkt för vidare utveckling. Ett sådant exempel är Justin Dunns bettlösa träns. Detta fungerar ungefär som en Sidepull, men har andra vinklar i nosdelens infästning och själva nosdelen för tankarna till en repgrimma.Hela konstruktionen är starkare än en vanlig sidepull och har och fått snyggare detaljer. Produkten är tänkt som en fullständig ersättare till bettbaserade alternativ. Men, man kan sannolikt inte tävla med detta redskap i de allra flesta grenar. Var alltid noga med att liksom repgrimma och sidepull, så fungerar detta redskap genom tryck och eftergift, ej konstant ”stöd”. Om inte tyglarna ger hästen frihet mellan signalerna kommer kvarhållandet att resultera i ökad friktion på nosryggen och efter hand blir det nötningsskador.

10-0296small
Justin Dunn Bitless Bridle

Fler kommer!