Bett och betsel

milstalogo2

Bett och betsel är ett synnerligen stort område och inte helt okomplicerat eller omdebatterat. Det finns många synpunkter, många idéer, mycket tyckande men faktiskt även en hel del vetenskap. I synnerhet finns det mycket vetenskaplig kunskap kring hästens mun, tänder, nervbanor, muskelsamverkan etc.

På dessa sidor vill jag försöka presentera några huvudvarianter på en basnivå, för att försöka ge en lite grundläggande bild av hur verktygen fungerar. Om man vill fördjupa sig, så finns det en helt del litteratur.

Man skall komma ihåg att det betsel man använder är ett kommunikationshjälpmedel. Båda parter måste förstå funktionen för att kommunikationen skall fungera. Men, det är bara en del av vår kommunikation med hästen som går via valt betsel.

Beroende på var vi befinner oss i hästens utbildningsstadium och vad vi vill försöka lära ut, så kan olika alternativ passa olika bra. Dessutom spelar det in vilken utbildningsfilosofi man önskar hålla sig till, hur hästen skall användas och vem det är som kommer att rida hästen.

Viktigt att tänka på är också att alltid se till att skapa en situation där hästen är mottaglig för information. Stress, rädsla eller smärta är inga känslor som är av fördel om man vill skapa en god kommunikationsmiljö.

Ingen häst är född med förmågan att veta vad de olika signalerna vi förmedlar med valt betsel betyder. Det är vårt ansvar att lära hästen vad det är vi vill den skall göra vid en viss given signal.

Liksom med ett verktyg, så är det inte betslet i sig som utför någonting utan det är kombination av muskelkraft, känsla, en styrande hjärna (kunskap)  och verktygets egenskaper som ger resultat.